Potřebujete převézt auto v EU po vlastní ose a potřebujete převozní čísla? My pro Vám převozní čísla, nebo-li převozky platnou v EU  9-365 dnů téměř okamžitě vystavíme. 

Máte zájem o zakoupení Vašeho nového vozu v Německu? Zařídíme pro Vás německé převozní značky Zollkennzeichen na všechny typy vozidel za cenu od 4.999,- Kč. Tyto námi vyřízené převozní značky neboli převozky Vám umožní cestovat s automobilem po celém Německu, EU i mimo země EU. 

Zařídíme pro Vás převozní značky s červeným pruhem na všechny typy vozidel za cenu od 200,- EUR včetně povinného ručení (zelené karty).

Celní převozní značky Vám vyřídíme na počkání přímo v Německu. Berte prosím na vědomí, že při vydání celních převozních značek Zollkennzeichen Vám bude s účiností od 1.7.2010 německými úřady vypočítána silniční daň. Tato silniční daň se liší podle vozidla a délky platnosti převozních značek. Tyto převozní značky jsou určeny pro převoz vozidla do České republiky. Podmínkou vydání převozních značek je platný německý TÜV.

  • K vystavený značek potřebujeme originál německého TP (I. a II. díl), plnou moc k zastupování a Váš OP
  • Před přidělením převozních značek je německými úřady vyžadováno přistavení vozidla ke kontrole
  • Převozní značky s červeným pruhem jsou určena pro vozidla, která byla v minulosti registrována v SRN
  • Platnost celních převozních značek je 9-365 dnů od data vystavení
  • Převozní značky jsou jednorázové a jsou nepřenosné na jiné vozidlo
  • Převozní značky vyřizujeme na základě plné moci přímo na Vaše jméno
  • Převozní značky a zelená karta se po vypršení platnosti nemusí vracetí vracet

Převozní značky nesmí být použity na havarované, či jinak poškozené vozidlo a nesmí být umístěny na vozidlo, které není odhlášeno z provozu. Za stav a použití přepravních značek odpovídá vždy řidič. Řidič odpovídá také za veškeré dopravní přestupky spáchané s přidělenou přepravní značkou.

Kontaktní formulář
close slider