Komplexní služba při schválení a registraci jednotlivě dovezeného vozidla z mimoevropských zemí v ČR:

 1. Žadatel přistaví vozidlo k provedení předběžné kontroly přímo na pracoviště pověřené zkušebny nebo do zkušební stanice s garancí naší společnosti.
 2. Na základě předběžné kontroly vymění na vozidle komponenty, na jejichž provedení nelze udělit výjimky ze zákona č. 56/2001 Sb.
 3. Po úpravě vozidla toto předá do pověřené zkušebny na provedení komplexní služby.
 4. Žadatel na základě získané dokumentace schválí a zaregistruje vozidlo na odboru dopravy příslušného úřadu dle trvalého bydliště žadatele, resp. sídla firmy.

Komplexní služba zahrnuje:

 • předběžnou kontrolu na zkušebně DEKRA (určení výměny dílů, odhad nákladů na celou službu)
 • evidenční, technickou kontrolu vozidla na pověřené zkušebně DEKRA
 • vydání technického protokolu pro schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
 • provedení potřebných technických zkoušek a ověření (např. emisní vlastnosti, evropské spotřeby paliva, stanovení vnějšího hluku, vnější osvětlení vozidla z hlediska zástavby)
 • vydání příslušných technických protokolů
 • provedení měření emisí a technické prohlídky
 • úkony související s vydáním případných výjimek MD ČR a případné potvrzení výpisu z technických údajů výrobců, resp. importérů vozidel v ČR

Pro základní ověření provedení vozidla může žadatel provést „individuální kontrolu vozidla majitelem„. Výměna příslušných dílů je vždy na žadateli.

Termín trvání komplexní služby 10-14 dní.

POSTUP PŘI SCHVÁLENÍ A REGISTRACI VOZIDEL Z NEEVROPSKÝCH ZEMÍ – „KOMPLEXNÍ SLUŽBA“
Kontaktní formulář
close slider