Jedna z největších obav, kterou slýcháváme od našich klientů, se týká technického stavu a případných poruch. „A co když se něco porouchá,“ ptá se nejeden z vás? Obava o to, co bude, je samozřejmě zcela legitimní a pochopitelná.

Nikdo nechce zaplatit za auto hromadu peněz a potom stejně velkou hromadu investovat do servisních prací. A tady se nám rozbíhají dvě cesty. Ta první spočívá v nákupu zánovního referenčního vozu mladšího dvou let a tedy s platnou mezinárodní zárukou poskytovanou přímo výrobce. To samozřejmě vyžaduje odpovídající investici. Autoimport group se sice snaží nabídnout co nejatraktivnější cenu, zázraky ovšem neumíme. Narozdíl od mnoha českých bazaristů (Harry Potter je proti nim často hotový žabař).

Ale ani druhá cesta není vůbec špatná a hlavně nijak zvlášť nákladná. Spočívá v rozšíření záruky poskytované výrobcem o další měsíce či dokonce roky. Zkrátka i když si u nás koupíte auto tří nebo třeba i čtyřleté, můžete si dopřát komfort a jistotu záruky v takové podobě, v jaké tuto nabízel výrobce v době první registrace auta. Tedy žádné pseudo-záruky, žádné kličky a výmysly vedoucí k tomu, že zákazník nakonec bude muset všechno „cvaknout“ sám. Místo toho jasné definice a hlavně pokračování záruky podle měřítek výrobce. Záruku si můžete dopřát na šest měsíců nebo i rok, přičemž ceny nejsou nijak závratné. Každopádně prodlouženou záruku není možno uplatnit u vozů starších 8 let a s více než 160.000 najetými kilometry.

Ceny prodloužených záruk:

Prodloužená záruka na 6 měsíců: cena 5.000 Kč
Prodloužená záruka na 12 měsíců: cena 10.000 Kč

Abyste viděli, že před vámi nechceme nic skrývat, což snad dostatečně dokazuje i celá tahle webová prezentace, přidáváme níže celé znění textu záruky ze servisní knížky, kterou u nás s prodlouženou zárukou obdržíte. Pro úplnost zbývá dodat, že tento unikátní produkt nabízí Autoimport group ve spolupráci s pojišťovnou Colonade.

Podmínky prodloužené záruky

Prodloužená záruka je platná pouze při provádění předepsané řádné údržby a servisních oprav vozidla u poskytovatele prodloužené záruky – vašeho prodejce vozidla.

Prodlouženou zárukou se rozumí závazek prodávajícího vůči kupujícímu, odstranit vady prodané věci na vlastní náklad, které se vyskytnou po jejím prodeji. Náklady na odstranění vady provedené v prodloužené záruce hradí pojištěnému prodejci vozidel pojistitel. Délka a rozsah poskytnuté záruky jsou uvedeny v pojistné smlouvě a této záruční knížce.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele uhradit pojištěnému náklady vzniklé s odstraněním vady motorového vozidla, pokud za ně pojištěný na základě poskytnuté prodloužené záruky odpovídá a pokud vady vznikly na částech vozidla uvedených v seznamu.

Záruka se vztahuje na:

motor

všechny mazané díly klikové skříně, bloku válců a hlav válců, rozvodové mechanismy, ventily, vodítka ventilů, ojnice, zdvihátka, vačkové hřídele, systémy časování vačkového hřídele a zdvihu ventilu, ozubený věnec setrvačníku, pastorek startéru, olejové čerpadlo, písty a pístní kroužky, válce, pístní čepy, ložiska, klikový hřídel a ložiska, pohon rozdělovače, sací potrubí, sběrné výfukové potrubí

převodovka

 • manuální: ozubená kola, hřídele, řadící tyče, synchronní spojky, řadící palce
 • sekvenční: jako manuální, včetně hydraulických ovládacích členů
 • automatická:ozubená kola a planetové převody, olejové čerpadlo, kroužky a hřídele, měnič momentu, šoupátka a ventily, regulátor a hnací talíř

hnací soustava
hnací hřídele, ložiska kol, rozvodová kola, diferenciál

palivová soustava
karburátor, vstřikovací čerpadlo, vstřikovací jednotka, turbodmychadlo, turbokompresor

chladící soustava
čerpadlo, termostat, ventilátor chladícího okruhu, vodní chladič, chladič motorového oleje, výměník klimatizace, kompresor klimatizace

elektroinstalace
startér, alternátor, rozdělovač, zapalování se systémem elektronického vstřikování, motorek stěrače, elektrický spouštěč okna včetně motorku, centrální zamykání dveří, všechny ovládací prvky a signalizace na palubní desce

brzdy
posilovače brzd, omezovače brzd a regulátory zatížení, kompresor, regulace brzdného tlaku, hydraulický blok ABS: vývěvy, čidla podélných a úhlových rychlostí, systém dynamické stability

řízení
skříňka řízení, posilovač řízení, čerpadlo, rozvodová soustava, včetně hadic a trubic

Pojištění se vztahuje na vady, které se vyskytly a byly uplatněny u pojištěného v době prodloužené záruky stanovené v pojistné smlouvě, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pojištění se vztahuje pouze na pojistné události nastalé na území České republiky, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na:

 1. na vady způsobené zanedbanou nebo nesprávnou údržbou nebo nesprávným užíváním věci
 2. na vady zapříčiněné vnějšími vlivy působícími na věc
 3. na běžné opotřebení věci
 4. na neodstranitelné vady, pokud nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady
 5. na výrobní vady odstraňované v rámci hromadných akcí výrobce
 6. na škody vzniklé v přímé či nepřímé příčinné souvislosti s vadou
 7. škody na věcech určité značky či typu, pokud tyto věci pojištěný stáhnul z trhu z důvodu výrobní či jiné vady
 8. dříve vzniklá vada byla opravena nedostatečně, tj. jedná se o stejnou závadu, která již byla opravována v zákonné záruční době ve lhůtě nejpozději 12 měsíců před vznikem uplatňované vady
 9. škody vzniklé živelními událostmi, při přepravě a úmyslným poškozením
 10. ve všech ostatních případech, kdy není pojištěný povinen poskytnout zákonnou záruční opravu
 11. způsobené dopravní nehodou, krádeží, vandalismem, odtažením vozidla, přepravou vozidla nebo jinou událostí, při níž vozidlo nebylo ve věcné držení kupujícího
 12. vzniklé při soutěžních jízdách a závodech vozidel, včetně přepravných jízd a zkoušek
 13. způsobené účinky nadměrného tepla nebo chladu na vozidlo
 14. neodstranitelné, pokud nebrání tomu, aby vozidlo mohlo být řádně užíváno jako bez vady

Záruka se dále nevztahuje:

 1. na součásti vozidla, které nejsou jeho originální součástí nebo neodpovídají originálnímu katalogu výrobce (originální náhradní díly), nebo byly individuálně upraveny
 2. na všechny součásti karoserie, lak, skla, světla, díly interiéru, čalounění, včetně čidel zatížení sedadel a elektroinstalace spojené sedadly
 3. na veškeré netěsnost mazací a palivové soustavy, těsnění motoru, převodovky a diferenciálu, (těsnění pod hlavou motoru) svíčky zapalovací i žhavící, vstřikovače, klínové a ozubené řemeny a kladky (pohon alternátoru, rozvodový řemen a vodící a napínací kladky, filtry (vzduchový , olejový, palivový, pylový)
 4. všechny součásti spojky (spojkové obložení, spojkové ložisko, setrvačník), brzdy (brzdové obložení, brzdové kotouče a bubny), tlumiče pérování, vzduchové měchy, součásti náprav, kapaliny (chladící kapalina, brzdová kapalina, hydraulická kapalina, olej, palivo), spotřební materiál, všechny hadice, gumové a pryžové součásti, všechny součásti výfuku včetně katalyzátoru a lambda sondy, ventil recirkulace výfukových plynů, vyhřívané sklo, žárovky a xenonové výbojky, startovací jednotka xenonové výbojky, akumulátor, pojistky, relé, autorádio, navigační systém, videosystém, stírátka, disky kol, pneumatiky
 5. na závady vzniklé na vozidlech, jejichž výkon byl zvýšen dodatečnou úpravou

Uplatnění nároků z prodloužené záruky

 1. Pokud na Vašem vozidle došlo k závadě, která je dle seznamu součástek kryta prodlouženou zárukou, kontaktujte neprodleně přijímacího technika servisu, ve kterém bylo vozidlo zakoupeno.
 2. Dopravte vozidlo do servisu.
 3. Přijímací technik zajistí prohlídku vozidla, v případě potřeby diagnostiku, popis závady, její příčinu a rozsah a předpokládanou výši nákladů na opravu.
 4. Přijímací technik poté neprodleně pojistnou událost oznámí pojistiteli.
 5. Po obdržení kompletní dokumentace k pojistné události pojistitel rozhodne, zda je požadavek oprávněný a vzniká nárok na pojistné plnění.
 6. Oprava může být zahájena nejdříve po písemném (E-mail, FAX) schválení a přidělené čísla pojistné události. Pokud pojistitel neschválí pojistnou událost na dálku, může být oprava zahájena až po prohlídce vozidla a poškozených součástek pojistitelem.
 7. POZOR! Pokud byla oprava zahájena bez předchozí autorizace pojistitelem, pojistitel může odmítnout pojistné plnění.
 8. Po skončení opravy je vozidlo připraveno k převzetí. Oprava bude pojistitelem uhrazena přímo servisu, vy neplatíte nic. Pokud máte sjednanou záruku se spoluúčastí, uhradíte ji, prosím, při převzetí vozidla z opravy.

Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti nároku v odůvodněných případech až po prohlídce vozidla, kterou provede v pracovní dny nejdéle do 48 hodin od nahlášení pojistné události.

Servis

Prodloužená záruka je platná pouze při provádění řádné údržby a servisních oprav vozidla u poskytovatele prodloužené záruky – Vašeho prodejce vozidla. Vozidlo musí absolvovat všechny pravidelné servisní prohlídky dle plánu údržby předepsané výrobcem vozidla. Všechny prohlídky musí být řádně zaznamenány v servisní knížce. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek neplatnost prodloužené záruky.

Prodloužené záruky pro ojeté vozy
Kontaktní formulář
close slider